Download Joomla by iPage

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA prin Facultatea de Litere

în parteneriat cu

MEDIA SUD EUROPA S.A. si SC DAGMAR DV SRL

dezvoltă proiectul: 

„Facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii a studenților filologi și a celor de la comunicare, prin servicii integrate și inovatoare”

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - „Investește în oameni!”
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/137956
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul  Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  ”Investeşte în oameni!”

Pentru informații detaliate despre celalte programe cofinatate de Uniunea Europeana, va invităm să vizitați Ministerul Fondurilor Europene

”Continutul acestui material  nu reprezintă în mod  obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”